มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น