มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมู่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า


ภาพกิจกรรมารประชุมอสม.ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖


ภาพกิจกรรมการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปากเปื่อย


ภาพกิจกรรม การสอนตรวจมะเร็งเต้านมของสตรี


ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันเด็ก ๐-๓ ปี


ภาพกิจกรรม อากตรวจเต้านมด้วยตนเอง (อสม.) ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖


รูปภาพกิจกรรมแจกแปรงสีฟัน