มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร่วมกวาดล้าง "โปลิโอ" ให้หมดไปจากประเทศไทย เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 นี้

ร่วมกวาดล้าง "โปลิโอ" ให้หมดไปจากประเทศไทย
เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 นี้
สามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป
>>> http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics/download/274<<<http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics
-------------------------------------
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบและ Font ที่ใช้จัดทำสื่อให้ความรู้จากอินเทอร์เน็ต
-----------------------------------------------------------
เครดิต:สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โทร. 02-590-3183 โทรสาร. 02-951-0918
!!! นอกจากนี้สามารถสืบค้นข้อมูลโรคติดต่ออื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป >>>> http://thaigcd.ddc.moph.go.th/ <<<........