มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราช ครบ ๗ ทศวรรษ