มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หนาวนี้...มาดูแลสุขภาพกันเถอะ

เครดิต:Infographic : หนาวแล้ว... มาดูแลสุขภาพกันเถอะ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป
>>> http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics/download/278 <<<
---------------------------------------------------
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบและ Font ที่ใช้จัดทำสื่อให้ความรู้จากอินเทอร์เน็ต
----------------------------------------------------
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โทร. 02-590-3183 โทรสาร. 02-951-0918
!!! นอกจากนี้สามารถสืบค้นข้อมูลโรคติดต่ออื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป >>>> http://thaigcd.ddc.moph.go.th/ <<<........
----------------------------------------------------http://thaigcd.ddc.moph.go.th/mediapublics/download/278