มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

รพ.สต.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ร่วมกับศูนย์แนะนำสุขภาพรามคำแหง กทม.ออกหน่วยบริการงานกายภาพบำบัด

รพ.สต.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ร่วมกับศูนย์แนะนำสุขภาพ
รามคำแหง กทม.ออกหน่วยบริการงานกายภาพบำบัด                    
                   ให้กับประชาชน หมู่ 1.ตำบลบางกระเจ้า ในวันที่ 21-22 กันยายน 2558