มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ออกตรวจร้านชำในเขตรับผิดชอบ วันที่ 28 ก.ค.2558


ภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระเจ้า ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๕๐๔ภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระเจ้า ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๕๐๐