มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๓๐๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น