มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรมควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๑๓๖๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น