มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรมการรับนิเทศน์งาน รอบที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น