มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่งอีเมลข้อมูลนี้

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ออกควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแบบสอบสวนเลขที่ ๖๒๕ พื้นที่ หมู่ ๒ ตำบลบางกระเจ้า (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น